Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 3.4.2018

Rok 2018

Žádost č. 1:

Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 106/01/2018)

Informace byla žadateli zaslána DS dne 13.4.2018.

Odpověď zpracoval: Alena Dědičová-starostka

Zveřejněno dne: 16. 4. 2018
Poskytnuté informace:

Dne 3.4.2018 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j.106/01/2018 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

- žádná právnická osoba nemá vůči naší obci dluh, jenž by byl po splatnosti více jak 180 dnů.
- nemovité věci ve vlastnictví obce, které jsou užívány nájemcem:8/12 z parc.č. 1644/4, 8/12 z parc.č. 1644/3, 8/12 z parc.č. 1645/1, 8/12 z parc.č. 1645/2, 8/12 z parc.č. 1644/1.
- dále v příloze -seznam nemovitých věcí,které jsou užívány nájemcem-zatím pouze srovnávací sestavení parcel vzhledem k digitalizaci operátu, která právě proběhla.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
srovnavaci-sestaveni-parcel.pdf 1134 Kb