Vesnický spolek

MDŽ

MDŽ

 

V podvečer první březnové soboty jsme na sále uspořádali oslavy MDŽ

pro všechny občany Dražíče.

V úvodní části byli všichni přítomní seznámeni se zprávou o činnosti

Vesnického spolku.

Dalším bodem programu byla volba nového výboru.

Předsedkyní výboru byla zvolena p. Lenka Králová

Pokladník – p. Hana Dvořáková

Jednatel – p. Lenka Dědičová

Odstupující předsedkyni p. Aleně Dědičové panenky poděkovaly za

dosavadní působení.

Nadále doufáme, že stávající starostka obce Dražíč na nás nezanevře a

bude dále aktivní členkou spolku.

 Po nezbytných formalitách již následovala zábava.

Nejprve nás potěšily místní děti svým  vystoupením - básničky, písničky a

hra na hudební nástroje.

Pozoruhodný byl výkon Dannyho Smiřického v podání Martina Mrzeny.

Ani panenky nezůstaly pozadu a představily svoji úplně první verzi hymny

Dražíčských panenek.

Možno poslechnout na odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=jkuTnyI_OfY

Další úmysl Vám nebudeme prozatím prozrazovat, nechte se překvapit na

letních oslavách – Rodáků, plánované na srpen.

Vystoupení panenek možno shlédnut: 

https://www.youtube.com/watch?v=E-mvDX-OFjI

MDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽMDŽ