Vodovod pro veřejnou potřebu obce Dražíč

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace)cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

vyvěšno dne 29.4.2021
sejmuto dne 31.5.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
porovnani-2020.pdf 242.3 Kb