Informace pro občany

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHRÁŠŤANY-ZMĚNA ČASU

Římskokatolická farnost Chrášťany informuje,že od 1.1.2023 dochází ke změně času nedělních bohoslužeb.V lichém týdnu začíná bohoslužba slova od 9:30hod. a v sudých týdnech mše svatá od 8:00hod.