Úřední deska
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Dražíč dne 24.6.2021

vyvěšeno dne 16.6.2021
sejmuto dne 25.6.2021


Návrh závěrečného účtu SMAO Vltava za rok 2020
Veřejná vyhláška Fin. úřadu
Ceník palivového dřeva od 1.4.2021
Nové rozhodnutí o odvolání (01/2021)- změna manipulačního řádu VD Orlík

vyvěšeno dne 22.1.2021
sejmuto dne 9.2.2021


Zveřejnění záměru prodeje části parcely

vyvěšeno dne 23.10.2020
sejmuto dne 10.11.2020


Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 3/2020

vyvěšeno dne 1.10.2020


Záměr prodeje použité komunální techniky

vyvěšeno dne 21.9.2020


Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu

vyvěšeno dne 21.8.2020
sejmuto dne 8.9.2020


Schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Dražíč

vyvěšeno dne 4.6.2020
sejmuto dne 20.6.2020


Výzva - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

vyvěšeno dne 2.3.2020


Pozvánka na veřejné zasedání zast.obce dne 27.2.2020

vyvěšno dne 19.2.2020
sejmuto 29.2.2020


Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Návrh změny)

Vyvěšeno dne 22.11.2019
sejmuto dne 10.12.2019


Opatření obecné povahy č.1/2015(Návrh změny)

Vyvěšeno dne 22.11.2019
sejmuto dne 10.12.2019


Opatření obecné povahy č.1/2015(změna)

vyvěšeno dne 22.11.2019
sejmuto dne 10.12.2019


Veřejná vyhláška Návrh 4. aktualiz.zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

vyvěšeno dne 1.10.2019


Závěrečný účet SMO Vltava

vyvěšeno dne 11.6.2019


Územní rozhodnutí č.30798/2018 Dražíč:NN rekonstrukce vedení

vyvěšeno dne 11.6.2019


Palivové dřevo 5/2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZE -lesní hospodaření

vyvěšeno dne 4.4.2019


Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce Dražíč

vyvěšeno dne 23.10.2018


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dražíč dne 5.10.-.6.10.2018
Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno dne 3.10.2018


Volební komise okrsek č.1 obce Dražíč

vyvěšeno dne 5.9.2018


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

vyvěšeno dne 5.9.2018


Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů

vyvěšeno dne 27.8.2018


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 30.8.2018

vyvěšeno dne 21.8.2018


Záměr k pachtu nebytových prostor - pohostinství

vyvěšeno dne 6.8.2018


Veřejná vyhláška-Rozhodnutí- Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu Dražíč

vyvěšeno dne 28.6.2018


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 28.6.2018

vyvěšeno dne 20.6.2018


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 31.5.2018

vyvěšeno dne 23.5.2018


Pozemková úprava Dražíč 2018- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

vyvěšeno dne 22.5.2018
sejmuto dne 7.6.2018


Zveřejnění záměru prodeje

vyvěšeno dne 2.5.2018


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2018

vyvěšeno dne 19.4.2018


Informace - rozpočtová pravidla - 2018

vyvěšeno 10.4.2018


Pozvánka na veř.zas.zast.obce dne 29.3.2018

vyvěšeno dne 21.3.2018


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 22.2.2018

vyvěšeno dne 15.2.2018


Zveřejnění záměru prodeje parcely

vyvěšeno dne 7.2.2018,
sejmuto dne 22.2.2018


volby prezidenta republiky 2018 - II. kolo
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 30.01.2018

vyvěšeno dne 19.01.2018


Zveřejnění pronájmu části parcely

vyvěšeno dne 05.01.2018.
sejmuto dne 31.01.2018


Pozvánka na veř.zasedání zast.obce dne 20.12.2017

vyvěšeno dne 13.12.2017


Pozvánka na veř.zasedání zast.obce dne 24.11.2017

vyvěšeno dne 16.11.2017


Výsledky voleb do PS Parl.ČR 2017

vyvěšeno dne 21.10.2017


Pozvánka na veř.zasedání zast.obce dne 27.10.2017

vyvěšeno dne 19.10.2017


Pozvánka na veř.zasedání zast.obce dne 27.9.2017

vyvěšeno dne 19.9.2017


Pozvánka na veř.zas.zastupitelstva obce dne 24.8.2017

vysvěšeno dne 17.8.2017


Pozvánka na veř.zas.zastupitelstva obce dne 28.7.2017

vyvěšeno dne 21.7.2017


Pozvánka na veř.zas.zast.obce dne 15.6.2017

vyvěšeno dne 8.6.2017


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26.5.2017

vyvěšeno dne 19.5.2017
sejmuto dne 31.5.2017


VEŘEJNÁ VYHlÁŠKA

vyvěšeno dne 24.04.2017


Informace pro občany ohledně provozování vodovodu a ČOV

vyvěšeno dne 01.04.2017


Závěrečný účet obce Dražíč za rok 2016

vyvěšeno dne 22.02.2017


Z p r á v a o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2016 obce Dražíč

vyvěšeno dne 22.02.2017


Pozvánka na veřejné zas.zast.obce dne 24.2.2017

vyvěšeno dne 17.2.2017


Pozvánka na veřej. zasedání zastupitelstva obce dne 27.01.2017

vyvěšeno dne 19.01.2017


Informace Finanční správy

vyvěšeno dne 03.01.2017


Pozvánka na veřej.zasedání zast.obce dne 29.12.2016

vyvěšeno 21.12.2016


Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

vyvěšeno dne 20.12.2016


Pozvánka na veřej. zasedání zast. obce dne 25.11.2016

vyvěšeno dne 16.11.2016


Pozvánka na veřejné zasedání zast. obce 21.10.2016

vyvěšeno dne 13.10.2016


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

vyvěšeno dne 10.10.2016


Pozvánka na veřej.zasedání zast. obce 30.9.2016

vyvěšeno dne 22.9.2016


Veřejná vyhláška - O možnosti převzít písemnost

vyvěšeno dne 01.09.2016


Záměr- propachtování pohostinství v Dražíči

vyvěšeno dne 30.8.2016
sejmuto dne 20.9.2016


Veřejná vyhláška - obec Chrášťany

vyvěšeno dne18.08.2016


Pozvánka na veř.zas.zast.obce 26.8.2016

vyvěšeno dne 18.08.2016,


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno dne 15.08.2016


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

vyvěšeno dne 08.08. 2016


Zveřejnění záměru pronájmu bytu v domě čp. 29 v Dražíči

vyvěšeno dne 10.8.2016
sejmuto dne 30.8.2016


Veřejná vyhláška - obec Bechyně

vyvěšeno dne 10.08.2016


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.7.2016

vyvěšeno dne 2.8.2016


Pozvánka na veř. zasedání zastupit.obce dne 29.7.2016

vyvěšeno dne 22.7.2016


Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

vyvěšeno dne 20.06.2016


Pozvánka na veřej. zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2016

vyvěšeno dne 17.6.2016


Pozvánka na veř.zasedání zast. obce v pátek dne 27.5.2016

vyvěšeno dne 18.5.2016
sejmuto dne


Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

vyvěšeno dne 10.05.2016


Závěrečný účet obce Dražíč za rok 2015 - návrh

vyvěšeno dne 06.05.2016


Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti

vyvěšeno dne 02.05.2016


Veřejná vyhláška - FÚ pro JK 2016

vyvěšeno dne 29.04.2016


Pozvánka na veřej.zasedání zast.obce dne 29.4.2016

vyvěšeno dne 21.4.2016
sejmuto


Veřejná vyhláška - KÚ JK - oznámení

vyvěšeno dne 20.04.2016


Pozvánka na veř.zasedání zastupit.obce dne 31.03.2106

vyvěšeno dne 21.03.2016


OZNÁMENÍ - o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Vyvěšeno dne 17.02.2016


OZNÁMENÍ - o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

vyvěšeno dne 17.02.2016


Dražební vyhláška - p. Novák

vyvěšeno dne 26.01.2016


Pozvánka na veř. zasedání zast.obce dne 29.01.2016

vyvěšeno dne 21.01.2016
sejmuto dne 01.02.2016


Veřejná vyhláška - MZe

vyvěšeno dne 13.01.2016


Pozvánka na veř.zas.zastupit.obce dne 30.12.2015

vyvěšeno dne 23.12.2015,
sejmuto dne 31.12.2015


Zveřejnění záměru prodeje

vyvěšeno dne 22.12.2015


Zveřejnění záměru prodeje

vyvěšeno dne 22.12.2015


Pozvánka na veř.zasedání zast.obce dne 18.12.2015

vyvěšeno dne 10.12.2015


Rozhodnutí - Vodovod Chrášťany

vyvěšeno dne 09.12.2015


Pozvánka na veřej. zasedání zast. obce dne 27.11.2015

vyvěšeno dne 20.11.2015


Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost

vyvěšeno dne 20.11.2015


Oznámení - vodovod Chrášťany

vyvěšeno dne 13.11.2015


Rozhodnutí o umístění stavby - Vodovod Chrášťany

vyvěšeno dne 23.09.2015


Pozvánka na zasedání zastupit.obce dne 24.9.2015

vyvěšeno dne 16.9.2015


Informace a žádost o uveřejnění seznamu

vyvěšeno dne 08.09.2015


Pozvánka na veřejné zasedání zast. obce dne 27.8.2015

vyvěšeno dne 20.8.2015


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 30.7.2015

vyvěšeno dne 22.7.2015,


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pozvánka na zasedání zast. obce Dražíč

vyvěšeno 24.6.2015


Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Dražíč
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28.5.2015

vyvěšeno dne 20.05.2015


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 30.04.2015

vyvěšeno dne 23.4.2015


Pozvánka na zasedání zast.obce dne 6.4.2015
Nařízení SVS - Varroáza
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 26.3.2015

vyvěšeno 18.3.2015


zveřejnění záměru prodeje

vyvěšeno 5.3.2015, sejmuto 21.3.2015


Závěrečný účet obce Dražíč za rok 2014
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 26.2.2015
KÚ JK - opatření
Info - FÚ Týn nad Vltavou
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Dražíč
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Dražíč
Pozvánka na ustavující veřejné zasedání
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Záměr prodeje pozemku
Dražební vyhláška - usnesení
Závěrečný účet obce roku 2013
Závěrečný účet 2013 / 2. část
Návrh rozpočtu SMO Vltava
Pozvánka na Valnou Hromadu HS Dražíč
Finanční úřad Týn nad Vltavou - Info.
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Dražíč
Oznámení daňového subjektu
Veřejná vyhláška
Výsledky voleb 2013
Výsledky hlasování ve volebním okrsku Dražíč
Oznámení starosty obce
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dražíč
Upuštění od dražby
Zrušení nouzového stavu
Dražíčský festival dechových hudeb 15.června 2013 od 12.00 hodin v Dražíči
Nouzový stav
Vyhlášení stavu nebezpečí
Veřejná vyhláška - FÚ pro Jihočeský kraj
Závěrečný účet roku 2012
Výsledky volby prezidenta - 2 kolo
Pozvánka na Valnou hromadu HS Dražíč
Výsledky volby prezidenta republiky
Informace o údajích k dani z nemovitostí za zdaňovací období roku 2013 pro obec Dražíč
Volební výsledky 2012
Koncepce JK - životní prostředí
Obecné zásady - tábořiště Lipovsko
2012-02766 E-ON
Pozvánka na veřejné zasedání ZO obce Dražíč
Dražební vyhláška
Pozvánka na veřejné zasedání
Informace z FÚ Týn nad Vltavou
Zveřejnění - záměr
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Zveřejnění - záměr ptodeje nemovit. majetku
Nabídka prodeje vozidel
Moule - stavba 2011
Moule 2011
Oznámení o sloučení územního a stavebního řízení
Zákaz koupání
Pozvánka na veřejné zasedání
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2011
Informace o sčítání lidu
Pozvánka na veřejné zasedání
Oznámení - zahájení územního řízení k veřejnému ústnímu jednání
TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2011
Pozvánka na veřejné zasedání
Návrh rozpočtu 2011 - financování
Návrh rozpočtu - výdaje
Návrh rozpočtu 2011 - příjmy
Oznámení
Opis výsledku hlasování - volby do Senátu 2. kolo
Oznámení o konání ustavujícího Zastupitelstva obce Dražíč
Zápis o výsledku voleb
K zápisu o výsledku voleb
UP - textová část
Veřejná vyhláška - ÚP obce
Usnesení č.10/2010 ze dne 8.10. 2010
Územní plán obce Dražíč
Opis výsledku hlasování str.2
Opis výsledku hlasování v okrsku Dražíč
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí č. 03641/2010
Návrh změny č. 3 UPO - oddůvodnění
Změna č. 3 ÚPO Dražíč - výkres základního členění
Změna č. 3 ÚPO Dražíč - koordinační výkres
Veřejná vyhláška
Úřední deska - archiv změn