Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dražíč 

 

P O Z V Á N K A

 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, které se bude konat dne 24.11. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč.

 

 

Veřejné zasedání se bude řídit tímto programen:

 

 1. Zahájení

   

 2. Informace p. starosty

  - Dotace

  - Vyhlášky

  - Návrh rozpočtu na rok 2011

  - Schválení podání žádostí o dotace na obnovu venkova / hřiště, chodník, cesta do Chrášť.

  - Rorpočtové opatření 3

  - Rozpočtový výhled na roky. 2012, 2013, 2014 a úprava výhledu roku 2011

  - Osvětlení u nových rodinných domů

  - Žádost o prodej části pozemku č.p. 1733/1 p. Jarošovi / 32 m2

  - Prodej vozidla Octavia 1,9 TD

  - Různé

 3. Usnesení

 4. Diskuse

 5. Závěr

 

 

 

 

Za obec Dražíč

starosta

Jaroslav Moule

 

 

V Dražíči dne 21.11. 2011