Obecně závazné vyhlášky obce Dražíč
Vyhláška č. 3/2019 o místním popl. za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy...komunálních odpadů

Vyvěšeno: 30.12.2019
Sejmuto:


OZV č.5 místní poplatek z pobytu

vyvěšeno dne 30.12.2019


OZV č.4/2019 místní poplatek ze psa

Vyvěšeno 30.12.2019


OZV č.1/2019 Požární řád obce Dražíč

vyvěšeno dne 1.4.2019


OZV č. 2/2019 o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství

vyvěšeno dne 1.4.2019


Obecně závazná vyhláška č.2/2017-školské obvody

vyvěšeno dne 1.11.2017


OZV č.1/2017 -školské obvody

vyvěšeno 29.5.2017
sejmuto 20.6.2017


Vyhláška č.1/2014, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

vyvěšeno dne 01.12.2014
sejmuto dne 17.12.2014


Vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích

Vyvěšeno: 31.12.2010
Sejmuto: 15.1.2011