O obci

Dražíč - vesnice roku 2011

This content requires the Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 


Společenský život v obci

OBEC DRAŽÍČ
Společenský a kulturní život v obci Dražíč se pokusíme zachytit v několika souvislostech a vytvořit tak stručný referát, kterým bychom chtěli doplnit, předcházející informace o obci. Každý začátek nového roku patří plesové sezóně, konají se plesy sboru hasičů, venkovského spolku, který již tradičně pořádá maškarní bál, který patří většinou k nejlepším! Občané z celého okolí se převléknou za masky a začne ten pravý maškarní rej! Lidé se dobře baví a zažijí spoustu legrace a to k plesové sezóně patří. Po bujarém" masopustu " přichází klidnější období, začíná nové jaro a sním i všemi lidmi a hlavně dětmi očekávané velikonoční svátky. Již od zeleného čtvrtka začínají s velikonočním řehtáním! Často i poměrně malé děti berou do ruky všelijaké řehtačky a obcházejí vesnice a řechtají! Vůbec jim nevadí, že musí ráno brzy vstávat! Velmi se všichni na velikonoce těší a hlavně pak na bílou sobotu, kdy nastává čas velikonoční koledy. Obchází jednotlivá stavení, koledují a za odměnu dostávají barevná, ale někdy syrová vejce, cukrovinky, peníze. Po ukončení koledy se všichni rovným dílem o tuto odměnu rozdělí a většinou spokojeně odchází domů, někdy však se i poperou!
Koncem dubna se pálí čarodejnice, na tuto akci se těší hlavně mladí, ale samozřejmě i děti. Předem připraví hasiči dřevo, připraví se hranice a také se dopředu přiveze z lesa májka. Ještě před zapálením hranice se májka krásně nazdobí, postaví a pak se teprve zapálí hranice. Lidé z celé vsi se shromáždí kolem ohně, pečou se vuřty, zpívá se aje veselo. Májka se musí hlídat až do rána, občas se také stane, že se podaří cizím, májku porazit!
V letošním roce se společnost Zámek" Mládí" s.r.o. Dražíč, jejíž 20% podílníkem je také obec Dražíč, rozhodla uspořádat Česko - německý festival mládeže u příležitosti vstupu ČR do Evropské unie. Příprava na realizaci této akce, byla poměrně náročná a stála nás všechny mnoho úsilí a také spoustu volného času. Všichni, kdo se na této akci podíleli, to dělali zcela zdarma a bez nároku na honorář. Hlavní organizátorkou festivalu, co se týče kulturních vystoupení, pozvánek a veškeré administrativy spojené s přípravou, propagací a vlastním průběhem festivalu zajišťovala paní Magdalena Myslivcová. Technické zázemí, úklid obce, zámku, pořadatelský dozor a spoustu dalších věcí zajišťovala obec Dražíč. Chtěli jsme v Dražíči uspořádat něco, co tu ještě nikdy nebylo a co by mohlo obec Dražíč zase o trochu více představit veřejnosti a celému širokému okolí. Většina lidi vůbec ani netušila, kde Dražíč na mapě mají vlastně hledat.
Původní myšlenka uspořádat v Dražíči festival mládeže vznikla u pana Deyma, majitele zámku v Dražíči. Našel pár mladých lidí, nadšenců, kteří byli ochotni s ním tuto myšlenku uskutečnit. Také obec Dražíč, tuto myšlenku velice uvítala a byla vždy ochotná s její realizací pomoci. Zámek se otevřel veřejnosti a mělo by tomu tak být i v budoucnu.
První Česko - německý festival mládeže byl zkouškou a ukázal, že na lákavý program slyší lidé z celého kraje a také z ciziny. Festival byl skutečně první akcí, které by zámek v Dražíči, měly otevřít mladým lidem. Právě jim by totiž měly tyto prostory sloužit i v budoucnu! Návštěvníci si tak mohli prohlédnout zámek, přilehlou kapli a dozvědět se více projektu, který majitel zámku chystá, ale také o obci Dražíč ajejích záměrech do budoucna. Všude po vesnici byly vyvěšeny informační tabule, kde byla zveřejněna spousta všelijakých informací o Dražíči, zámku, spol. Zámek" Mládí" atd. Ale v neposlední řadě také propagační materiály, letáky, vlajky, plakáty, tužky, odznaky ajiné věci informující o EU. Mnohé ovšem také nalákal program, tedy vystoupení zájmových spolků, tanec, hudba, zpěv i dramatická tvorba a to hned na třech místech v obci. Dva dny plné hudby, zpěvu, tance, k tomu pohoštění, přednášky, diskuse a možnost vidět všechna zákoutí zámeckého areálu.
Na návsi folklórní soubory, dechové, dudácké kapely, vystoupení dětí z dětských domovů, vystoupení rómského souboru, tanečních skupin, dále pak ukázky hrnčířské techniky.
V sále pak diskuzní klub, kde mladí lidé diskutovali s p. L. Deymem, p. Průšou, a dalšími milými hosty o EU, o problematice mládeže, možnostech studia a zaměstnání v zahraničí atd.
Promítali se animované filmy, recitovala se poezie, hrálo se divadlo, zpívalo se a tančilo. Zde také zájemci o Euro - kvíz odevzdávali své vyplněné anketní lístky, které byly později vyhodnoceny a na závěr festivalu byli vylosováni tři výherci, na které čekaly pěkné ceny. První cenou od pana Deyma byl víkendový pobyt v Bavorsku pro dvě osoby, druhou rádio a třetí cena byla atlas států EU + starožitný ozdobný talíř. Program pokračoval po celé odpoledne na všech třech místech, každý z návštěvníků si mohl vybrat. Na zámku bylo hodně mladých lidí, dole na návsi sedělo mnoho místních lidí, kteří si přišli poslechnout dobrou dechovku a strávili krásné májové odpoledne společně s hudbou, se známými lidmi, ale také u dobrého piva a velkého výběru rychlého občerstvení, které bylo nabízeno po celé vesnici.
Místní občané měli vstup na festival zdrarma, pořadatelé a účinkující také, pouze cizí lidé platili 50. korun vstup. Každý z návštěvníků si přišel na své, a mohl si vybírat program podle svého gusta.
Kolem šesté hodiny navštívil Dražíč také pan hejtman RNDr. Jan Zahradník. Pozdravil všechny zúčastněné, vyslovil pochvalu pořadatelům za organizaci této velkolepé akce. Poté si prohlédl za doprovodu pana starosty celou vesnici, uctivě se rozloučil a odjel. Ještě ho čekala další akce! Bohužel k večeru se zhoršilo počasí, začalo silně pršet a zbývající část programu z velkého pódia na zámku musela být přesunuta do sálu. Tam potom pokračoval konzert IO rockových kapel, který se protáhl, až do ranních hodin! Na půlnoc byl připraven ohňostroj, který byl přesně ve 24.00 hodin odpálen. Byla to velkolepá podívaná, jakou Dražíč nepamatuje.
Vstupovali jsme do Evropy s velkou parádou a za hřmění petard a pyrotechnických bomb. Celý ohňostroj byl podbarven hudbou a byl překrásný. Sponzorem byla firma Casta z Písku.
Program v Dražíči pokračoval až do pěti hodin do rána. Mladí lidé se nechtěli rozejít, seděli kolem ohně, který hořel na návsi. Zpívali, tančili, radovali se a navazovali nové kontakty a nová přátelství. A přesně toto bylo motem celého festivalu, sblížit mladé lidi a pomoci jim překonat jazykové bariéry, usnadnit jim vstup do Evropy!
Vždyť také heslo festivalu bylo: " Snést Evropu z nebe na zem" !
Akce pokračovala také druhý den. V zámecké kapli se konaly konzerty vážné hudby. Od 12.00 hodin byla sloužena mše. Ve 14.00 hodin byl festival oficiálně ukončen. Nadšení účastníků a nálada hostů festivalu bylo velkolepé.
Na festivalu vystupovalo téměř 400 účastníků, na zajištění se podílelo více jak
60 pořadatelů, většinou hasičů, myslivců, místních lidí, ale i pomocníků z Filmové školy v Písku a řada dalších lidí. Zvukaři z Kulturního klubu města Písku, atd. Zdravotnickou službu zajišťovali po celou dobu festivalu Maltézští rytíři - rychlá záchranná služba z Bavorska a také 5 dobrovolníků z Písku.
V průběhu celého festivalu nedošlo k žádnému zranění ani k žádnému jinému incidentu. Mladí lidé se chovali nad očekávání slušně! Takže ani obec Dražíč neutrpěla žádné škody a o nějakém velkém nepořádku v obci se nedalo také mluvit. Bylo to prostě setkání inteligentních a kultivovaných mladých lidí, se kterými se nemusíme bát vstoupit do Evropy a kteří nám neudělají žádnou ostudu!
Dražíč si vybudovala své jméno jako místo mladých lidí a péče o domácí kulturu a dodržování lidových tradic a zvyků.
V očích krajského města, regionu i sousedního státu, vystoupila z bezpočtu českých vesnic.
Také však tato společná akce současně prokázala, že společnost Zámek "Mládí" přispívá k obohacení obce Dražíč a to ke vzájemnému prospěchu! A obec Dražíč je zase nepostradatelným partnerem společnosti, navzájem se doplňují a snaží se společně dobře vycházet!
Co se týče ohlasů na festival, noviny přinesly několik článků, které se vyjadřuji pochvalně o této akci a někteří ji dokonce srovnávaji s budějovickými oslavami.
Sponzory festivalu byly: Obec Dražíč, město Písek, Kulturní klub INKANO, Jihočeský KÚ, pan 1. GrafDeym.
Obec Dražíč se také podílela na přípravě, technickém a pořadatelském zajištění festivalu, svými zaměstnanci zajišťovala úklid před a po ukončení festivalu. Festival splnil naše očekávání a přispěl velkou měrou k propagaci obce Dražíč. Další společenské akce, které se konaly v roce 2007, přikládáme jako přílohu na dalším listě!
Všechny Vás zveme na návštěvu do Dražíče, každého rádi u nás v naši obci rádi uvítáme.
Těšíme se nashledanou zase někdy u nás!

Prezentace obce

OBEC DRAŽÍČ, kraj JIHOČESKÝ, okres ČESKÉ BUDĚJOVICE
 
Katastrální výměra 1 135 ha = 11,35 km2
 
Územní působnost Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu
České Budějovice
 
NUTS 5 ( obec ) : CZ 0311 549371
 
Kraj ( NUTS 3 ) : JIHOČESKÝ ( CZ 031 )
 
Okres ( NUTS 4 )   ČESKÉ BUDĚJOVICE
 
Obec s rozšířenou působností    TÝN NAD VLTAVOU
 
Zeměpisná šířka :           49° 18‘     21° 13‘
 
Zeměpisná délka:           14° 23‘       1° 75‘
 
Nadmořská výška:             447 m
 
Místní části:   Karlov – Nepomuk, Březí, Vranov, Chlum
 
OFIC. WEB                 http. www.drazic.cz
OFIC. WEB OÚ         http. www.mestaobce.cz
                                  http. mas vlatava.cz
 
 
Počet obyvatel           220
 
Počet ekonomicky aktivních obyvatel   80
 
Seznam zemědělských subjektů působících na území obce:
 
ZD Nemějice
 
Zahradnictví Fellmann Radovan
 
Pivovarský dvůr Lipan a pěstitelská pálenice
 
Lesy ČR,
 
MO ČRS Týn nad Vltavou, ZO ČSV Slabčice, MS Chlum Dražíč
 
Soukromý zemědělec Pros Josef
 
Soukromý zemědělec Pavel Červenka –
                                                                     
 
 

Obec Dražíč

vesnic. Součástí festivalu byl také půlnoční ohňostroj. Byla to velkolepá podívaná, jakou Dražíč nepamatuje!
Vstupovali jsme do Evropy s velkou parádou a za hřmění petard a pyrotechnických bomb!
Hlavní myšlenkou festivalu bylo, sbližit mladé lidi a pomoci jim překonat jazykové bariéry, navázat nová přátelství a nové kontakty, usnadnit jim vstup do Evropy!
Vždyť také heslo festivalu znělo: " Snést Evropu z nebe na zem" !!!

Naše obec

OBEC DRAŽÍČ
Obec Dražíč se poprvé připomíná v roce 1379, jak nám dokládá Biskupský urbář, podle něhož obec v tomto roce patřila do majetku Pražského arcibiskupství. Podle tohoto urbáře se dovídáme, že v témže roce tvořilo obec Dražíč šest hospodářských usedlostí.
Obec Dražíč a její osady Březí, Karlov, Nepomuk a Vranov, byly po dlouhá léta součástí Bechyňské župy, která zaujímala prakticky celou východní polovinu Jižních Čech. V roce 1751 byla Bechyňská župa rozdělena na kraje Táborský a Budějovický.
Katastrální výměra správního území obce je 1.135 ha. V obci včetně osad žije 220 obyvatel. Spádovou obcí je Týn nad Vltavou, okresem patři od 01.01. 2007 do Českých Budějovic. Podle snímku stabilního katastruje patrné původní návesní uspořádání s dominantním postavením zámku, který svou polohou na vyvýšeném terénu, přirozeně vždy ovládal obec v podzámčí. Bezprostředně k zámku přiléhá poměrně rozsáhlý sad, obehnaný zdí.
Západně od zámku je barokní patrový špýchar a bývalý hospodářský dvůr. V blízkosti zámku je bývalý lihovar, který byl prodán soukromému podnikateli, který jej přestavěl na                   " Pivovarský dvůr Lipan " a pěstitelskou pálenici.
Katastrální území obce Dražíč a jejích osad zahrnuje jižní část Milevské pahorkatiny a bezprostředně na západní straně navazuje na Zvíkovskou pahorkatinu. Samotná obec leží z valné části v mírně proláklém údolí v nadmořské výšce v rozmezí od 440 do 460 metrů n. m. Územní plán obce Dražíč byl schválen v roce 1999, obec Dražíč se přihlásila do Programu obnovy vesnice v roce 1997, datum aktualizace programu vesníce byl schválen zastupitelstvem obce v.r. 1997.
Nedílnou součástí obce je také její společenský život. Obec dbá na dodržování místních tradic a obyčejů a zároveň se podílí na vytváření nových tradic!
Obec Dražíč podporuje spolkovou činnost, částečně financuje a nebo alespoň přispívá na činnost těchto spolků - hasiči, myslivci, včelaři, vesnický spolek, sportovci, honební společenstvo. Členové jednotlivých spolků spolupracují s obcí, pomáhají organízovat jednotlivé akce, pořádajíí brigády, společenské, kulturní a sportovní akce, podílejí se na zdárném rozvoji obce.
Udržují spolupráci též s partnery ze zahraničí, se kterými se vzájemně navštěvují a tím i zároveň prezentují obec i v zahraničí. Obec pečuje o vesníckou pospolitost, udržuje sousedské vztahy mezi občany, obcemi, ale i se zahraničními partnery!
Prioritou obce je péče o staré občany, denně rozvážíme obědy těmto občanům, nabízíme pomoc sociálně slabým občanům, nezaměstnaným -- program Nová šance pro nezaměstnané občany, atd. Nezapomínáme na starší občany, ke kulatým narozeninám jim necháváme zahrát a občané dostávají dárkové balíčky v hodnotě 300,-- Kč.
Hlavním odvětvím v podnikání, je podnikání v zemědělství. Na katastru obce Dražíč hospodaři ZD Nemějice, se kterým obec dobře spolupracuje, vzájemně si vypomáháme a také zemědělský podnik se zapojuje do realizace programu obnovy vesníce, zejména v péči o krajinu.
Další podníkatelé poskytují zahradnické služby - prodávají okrasné dřeviny, zvelebují zahrady, vysazují zeleň v obci a starají se o ní.
Pohostinské a ubytovací služby včetně minipivovaru a pěstitelské pálenice, poskytuje Pivovarský dvůr Lipan a Dražíčská hospoda.
Obec má vlastní vodovod, který má v pronájmu VaK České Budějovice a také kompletní kanalizaci, která bude v příštím roce napojena na čistírnu odpadních vod.
Dopravní obslužnost je na dobré úrovni!
Odpadové hospodářství zabezpečuje firma A.S.A. České Budějovice s veškerým tříděním odpadu a sběrným dvorem. Na čistotu a upravenost obce je kladen velký důraz a celoročně je obec udržována, jak ze strany obce, ale i občanů. Veřejná prostranství jsou upravována, provádí se výsadby stromů a keřů, průběžně jsou prováděny pěstební práce v obecních lesích - obec hospodaří na cca 200 ha. Květínová výzdoba v obci je každým rokem obnovována a také samotní občané mají zájem na tom, aby naše obec byla čistá a rozkvetlá.
Veškeré pomníky a památníky byly opraveny a celoročně jsou udržovány.Při významných událostech a svátcích jsou pořádány pietní akty a položením věnců a květin, za účasti hojného počtu občanů.
Rybníky a požární nádrže jsou odbahněny a zrekonstruovány, některé zarybněny, také v letošním roce máme záměr vybudovat nový rybník v lokalitě v Mostku, za použití dotací ze státního rozpočtu .
V roce 2004 byla provedena oprava hráze na Borovanském potoce, poškozené povodní v roce 2002. Na tuto akci čerpala obec dotace ve výši 100% nákladů.
Také téměř většina obecních komunikací byla opravena novými povrchy. Celkové náklady realizace těchto oprav činíly cca 17 000 000,-- Kč.
Věřejné prostranství před budovou obecního úřadu bylo zrekonstruováno a také v letošním roce plánujeme pokračování v rekonstrukci chodníků a parků na celé obci.
V letošním roce připravujeme projekt a veškerou dokumentaci pro stavební povolení čistírny odpadních vod, kterou bychom v příštím roce chtěli realizovat!
Obec Dražíč spolupracuje již několik let s panem L. Graf Deymem, majitelem zámku v Dražíči. Tvoří s p. Deymem s.ro. " Zámek" Mládí" Dražíč a podílí se na realizaci jednotlivých programů. Hlavním programem v letošním roce je již 5. ročník Evropského festivalu mládeže. Mládež z Německa, Rakouska, Švýcarska a ČR se setkává v Dražíči. Hlavní myšlenkou festivalu je sblížit mladé lidi a pomoci jim překonat jazykové bariéry, navázat nová přátelství a nové kontakty. Již předcházející ročníky ukázaly, že na lákavý kulturní program slyší lidé z celého kraje, ale i z ciziny!
Ještě dlouho bychom mohli psát reference o obci, která je naším domovem.
Všechny srdečně zveme na návštěvu do Dražíče a přesvědčíte se sami, že se zde vaří nejen dobré pivo, ale že zde žijí pracovití a sympatičtí lidé!