Vesnický spolek

Zpívání Vánočních koled v Raděticích

V loňském roce Panenky slíbily, že se do Radětic vrátí a svému slibu také dostály.

Dne 25. 12. 2022 zazpívaly vánoční koledy se všude známým dudákem Františkem a jeho paní Danou Trávníčkovou. Kromě dud, harmoniky, rocaru, zvonků a hry na podkovu panenky nově nacvičily hru na starodávný český lidový rytmický hudební nástroj – Famfrnoch.

Jak se zpívání koled Panenkám vydařilo můžete shlédnout zde.

 

Zpívání Vánočních koled v RaděticíchZpívání Vánočních koled v RaděticíchZpívání Vánočních koled v RaděticíchZpívání Vánočních koled v RaděticíchZpívání Vánočních koled v RaděticíchZpívání Vánočních koled v RaděticíchZpívání Vánočních koled v Raděticích


Mikukáš s nebeským a čertovským doprovodem

Mikukáš s nebeským a čertovským doprovodem


Setkání důchodců

V sobotu 15. října 2022  Obec Dražíč ve spolupráci s JE Temelín uspořádali každoroční setkání našich seniorů. K tanci a poslechu hráli muzikanti z Milevska.

Děti ze základní školy Chrášťany si pro naše seniory připravily líbivé vystoupení.

Setkání důchodců je v Dražíči již dlouholetou tradicí a proto jsme ani letos nemohly vynechat účast na milém setkání s nejváženějšími obyvateli naší vísky.

Pro tuto událost Panenky záměrně zvolily taneční číslo Jerusalema, jehož hudba a choreografie se stala symbolem jednoty a sounáležitosti po celém světě. Na vystoupení se podílely již čtyři generace Panenek, oděné v kostýmech od počátku jejich aktivního fungování. Historicky prvním vystoupením Panenek je datováno k 19. srpnu 2011, kdy Panenky směle reprezentovaly obec Dražíč na slavnostním vyhlášení Vesnice roku.
 
Tak jako v roce 2014 kdy z funkce starosty odstoupil Jaroslav Moule, taky i tentokrát Dražíčské panenky pokládaly za svou čest a povinnost se náležitě rozloučit s končící starostkou obce Dražíč paní Alenou Dědičovou.

Alenko, děkujeme Ti za vše.


Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců

Tanečí vystoupení Panenek možno shlédnout na: https://youtu.be/PE4p88WMcDs


Slet ČARODĚJIC

Jak už to tak bývá každý rok je poslední dubnová noc zasvěcena pálení čarodějnic. Ne jinak tomu bylo i tuto sobotu v Dražíči.

Obec Dražíč ve spolupráci s JE Temelín uspořádal průvod čarodějnic, které se slétly ze všech koutů Dražíče.

Malé i velké čarodějnice měly sraz na vršku Dražíče a pozvolna se snesly na svých košťatech do útrob naší vísky, samozřejmě za dodržování bezpečné rychlosti. Na návsi nesmělo chybět ani stavění Máje a velký oheň, který má chránit vesnici, úrodu i dobytek před zlou mocí. Bohužel jedna z nás nebyla dosti obezřetná a musela být v tuto magickou filipojakubskou noc upálena. Pevně věříme, že ostatní sestry se po čarodějnickém řádění dostaly v pořádku do bezpečí svých kutlochů a v příštím roce se slétneme zas.

Slet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJICSlet ČARODĚJIC

Tanec čarodějnic ke shlédnutí zde

Nikdy nevíš co Tě čeká - shlédni zde

 


Babský maškarní rej

Ačkoli masopustní čas již v letošním roce pominul v Dražíči tomu bylo v sobotu 23. dubna 2022 zcela jinak.

Tradiční maškarní rej byl z obav dodržování protiepidemiologických opatření záměrně posunut, tak abychom si ples mohly bez obav vychutnat.

Tuto akci pravidelně organizuje Vesnický spolek ve spolupráci s obcí Dražíč.

Babský maškarní rej proběhl jako vždy v sále dražíčské hospody, poprvé od rekonstrukce sálu. Sál ve staronovém kabátu přivítal mnoho návštěvníků, kteří byli oděni do nápaditých masek. Sešlo se mnoho bytostí, postav i zvířátek z blízkého i širokého okolí Dražíče.

Nesměla chybět ani bohatá tombola, která byla během okamžiku zcela vyprodaná.

K tanci hrála legendární skupina Red Mouse, které se po nás také velmi stýskalo o čemž svědčila i živá zábava probíhající po celý večer až do brzkých ranních hodin.

 


Babskej bál

 

 

Po dlouhé nechtěné Covidové pouze se opět můžete těšit na skvělou zábavu.

Všichni jste srdečně zváni.

Přípravy na bál jsou již v plném proudu.

Můžete se těšit na opravdu vydařenou tombolu.

 

Babskej bál


Dětský maškarní rej a oslava MDŽ

V sobotu dne 19. března 2022 v odpoledních hodinách pořádal Vesnický spolek ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín skupina ČEZ maškarní rej pro naše nejmenší.

V sále bylo opravdu nabito.

Zábavou, písničkami a soutěžemi protkané odpoledne se líbilo všem dětem. 

Přišlo více jak 50 krásných masek a všechny si odnesly výhru z tomboly.
 

V pozdních odpoledních hodinách byl sál připraven pro naše ženy. 

Konala se oslava MDŽ a nesměli chybět samozřejmě ani naši muži.

Jak již bývá zvykem i toto setkání se velmi vydařilo a protáhlo se do pozdních nočních hodin. 

K tanci a poslechu hrála legendární skupina Broadway. 

Jedinou vadou na kráse z celého dne bylo oficiální oznámení naší předsedkyně Lenka Králové o plánovaném odstoupení z funkce, v říjnu letošního roku. 

Dětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽ

 

Dětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽDětský maškarní rej a oslava MDŽ


Pozvánka na dětský karneval

Pozvánka na dětský karneval


Pozvánka na MDŽ

Pozvánka na MDŽ


Vánoční koledy v Raděticích

Vánoční svátky jsou označovány jako svátky klidu, míru, pohody a setkávání se blízkými.

Tyto hodnoty ctí také Dražíčské panenky.

Zpívání koled u vánočního stromečku je u nás v Dražíči již tradicí.

Podělit se s ostatními a připomenout si duch vánoc si jely Dražíčské panenky zazpívat pod stromeček i do Radětic spolu s dudákem Františkem Trávníčkem a jeho báječnou chotí Danou z Koloměřic.

Záznam možno shlédnout na: https://youtu.be/UVUvFbFVS-Q

Vánoční koledy v RaděticíchVánoční koledy v RaděticíchVánoční koledy v RaděticíchVánoční koledy v RaděticíchVánoční koledy v RaděticíchVánoční koledy v RaděticíchVánoční koledy v RaděticíchVánoční koledy v Raděticích


Zpívání u tromečku

 

Letošní Vánoční zpívání u stromečku bylo obohaceno rozjímání o adventu. Zavzpomínali jsme jak tuto adventní dobu prožívali naši předkové ve společnosti známých světců..

Když nastaly dlouhé zimní večery hospodyně snesly z půdy Kolovraty a pytle s peřím a začaly přástky a dračky.

Navštívil nás také svatý Ondřej který byl původní povolání rybář. Byl se svým bratrem Petrem prvním učedníkem Ježíše Krista.

Nesmělý chybět ani Barborky, které v předvečer svátku svaté Barbory, chodily po vsi mezi chalupami, ve stavení nemluvily, jen mumlaly „mulise, mulise“ /což znamenalo „modli se“/. Děti se pomodlily, za odměnu jim barborky nadělily něco z košičku a šly zase o dům dál.

Dva dny po svátku svaté Barbory následuje svátek sv. Mikuláše Po smrti svých rodičů zdědil značné jmění. Protože se chtěl stát knězem, rozdal své jmění chudým a potřebným. Legenda také praví, že Mikuláš zachránil dcery zchudlého otce, který je chtěl prodat do otroctví, aby získal peníze na splacení svých dluhů. Když se o tom Mikuláš dozvěděl, položil v noci na okno váčky s penězi, aby nemusely dívky být prodány. Od toho je odvozena tradice Mikulášských nadílek.

A jako poslední ze světců nás navštívila Svatá Lucie, která patří mezi první křesťanské mučednice. V předvečer svátku svaté Lucie chodily dříve na našem venkově mezi chalupami bíle oděné postavy, na obličeji měly masku s klapajícím zobákem. Vstupovaly mlčky do stavení a ve světnici kontrolovaly, jestli se tam nepřede len nebo nedere peří, protože na den sv. Lucie platil přísný zákaz předení lnu a draní peří. Když některou hospodyni při této práci přistihly, peří rozfoukaly a kužel i s přízí odnesly.

Posledním dnem adventu je Štědrý den.

Na Štědrý večer, když vyšla první hvězda, vycházel ze svého příbytku obecní pastýř někde zvaný slouha, který nesměl chybět ni u nás v Dražíči.

 

 Zpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečkuZpívání u tromečku

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
troubeni.mov 22974.1 Kb
stedrej-vecer-nastal.mov 20137.2 Kb
narodil-se-kristus-pan.mov 5678.7 Kb
hle-tamhe-v-betleme.mov 23888.8 Kb

Mikulášská nadílka - Akce zrušena

Mikulášská nadílka - Akce zrušena


Advent v Dražíči 2021

Advent v Dražíči 2021


Drakiáda v Dražíči

Třetí říjnovou sobotu Vesnický spolek Dražíč ve spolupráci s Jadernou elektrárnu Temelín Skupina ČEZ a obcí Dražíč pořádal pro děti drakiádu. Jak již bývá obvyklé,  v toto krásné slunečné odpoledne bylo bezvětří a jen několika málo zdatným vystoupal drak až do nebes. Aby děti nepřišly zkrátka, mohly si zasoutěžit a také sami něco vyrobit. Nazdobit si perníkového dráčka bylo hotovým kumštem i pro rodiče. Během odpoledne musely děti zapojit nejen ruce a nohy, ale i hlavičku.

Do interaktivních her se zapojili také dospělí a nutno konstatovat, že děti byly výrazně úspěšnější.

Také členové mysliveckého spolku si pro děti připravili poutavé stanoviště. Děti zde poznávaly lesní zvěř, naučily se rozpoznávat stopy a paroží.

Na akci nesměl chybět ani skákací hrad a střelba ze vzduchovky.

V závěru odpoledne si „holky a kluci“ poměřili své síly v přetahované. Ačkoli se holčičí družstvo snažilo, seč mohlo, nakonec mužům podlehlo. Věřte, že opravdu nerado, ale tak to v životě má být.

Drakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v DražíčiDrakiáda v Dražíči

 


Pozvánka na drakiádu


Soutěž o nejlepšího utopence

Plakát

 

V sobotu 7. srpna se konal již III. ročník o nejlepšího utopence v Dražíči.

Hodnotící komise to ani tentokrát neměla jednoduché.

Do soutěže se registrovali jak spolky působící v Dražíči, tak samotní občané Dražíče, jejich rodiny i celé klany.

Delegáti mysliveckého, rybářského, hasičského a vesnického spolku posuzovali celkem 10 soutěžních vzorků s láskou naložených utopenců.

Včelařský spolek pro letošní rok měl napilno a pro samý shon okolo včeliček se jistě nerad, nemohl zúčastnit.

Nejprve degustovala jednotlivé vzorky odborná porota a poté bylo zahájeno soupeření o „Hlas lidu“

Je nutno poznamenat, že z hlasu lidu byl slyšet i moravský dialekt z toho lze usoudit, že tentokrát hodnocení probíhalo na celostátní úrovni.

Rozhodování bylo velmi těžké vzhledem k vysoké kvalitě soutěžních vzorků a o konečném pořadí mnohdy rozhodovalo jen pár bodíků.

Konečné pořadí nakonec dopadlo takto:

3. místo – hasiči Dražíč

2. místo – Tokyjo ze Slovenska

1. místo- Dědič Jan

Trofej putovní plavkyně zůstává v rodině Záveských, která obhájila titul Absolutního vítěze z loňského roku.

Se stejným počtem bodů získalo putovní plavkyni i Tokyjo ze Slovenska.

Necháme se překvapit, jak a kdo obhájí svůj titul příští rok.

K tanci a poslechu hráli bratři Čapkové a nechybělo ani občerstvení. Kromě vynikajícího uzeného masa a koláčků nechyběly klobásky na grilu a jedinečný jihočeský Pikador.

Soutěž o nejlepšího utopence 1Soutěž o nejlepšího utopence 2Soutěž o nejlepšího utopence 3Soutěž o nejlepšího utopence 4Soutěž o nejlepšího utopence 5Soutěž o nejlepšího utopence 6Soutěž o nejlepšího utopence 7Soutěž o nejlepšího utopence 8Soutěž o nejlepšího utopence 9Soutěž o nejlepšího utopence 10Soutěž o nejlepšího utopence 12Soutěž o nejlepšího utopence 13Soutěž o nejlepšího utopence 14Soutěž o nejlepšího utopence 15Soutěž o nejlepšího utopence 16Soutěž o nejlepšího utopence 16Soutěž o nejlepšího utopence 16Soutěž o nejlepšího utopence 17Soutěž o nejlepšího utopence 18