Úřední deska

Oznámení o konání ustavujícího Zastupitelstva obce Dražíč

 

Obec Dražíč
Dražíč 57
Týn nad Vltavou
375 01
I N F O R M A C E
--------------------------------------------
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dražíč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecní úřad Dražíč v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ( obecní zřízení ) v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Dražíč, svolaného dosavadním starostou obce Dražíč v souladu s § 91 odst. 1 zákona
o obcích
 
 
Místo konání: Obec Dražíč – zasedací místnost obecního úřadu. Dražíč č.p. 57
 
Doba konání: 29. října 2010 od 19.00 hodin
 
Navržený program:
 
 1. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích ) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení. které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
  jako dlouhodobě uvolnění ( § 71 zákona o obcích )
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
   a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
   b) volba předsedy finančního výboru
   c) volba předsedy kontrolního výboru
   d) volba členů finančního výboru
   e) volba členů kontrolního výboru
 
  1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72 zákona o obcích )
  2. Disluse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
 
V obci Dražíč dne 22.10.2010
Jaroslav Moule
…............................................................
dosavadní starosta obce Dražíč