Úřední deska

Návrh rozpočtu SMO Vltava

 

NÁVRH ROZPOČTU

SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ VLTAVA

2014

 

Příjmy (tis.Kč)

 

Příjmy

Předmět příjmu

rozpočet

poznámka

neinv. dotace od kraje

 

POV

neinv. dotace od obcí

300

Členské příspěvky,

6310 úroky

1

 

převody

100

 

6409 ostatní

30

poskytování služeb

3900 Přijaté příspěvky a náhrady

1 300

 

3699

 

 

Celkem

1 731

 

 

 

 

 

Výdaje(tis.Kč)

Výdaje

Paragraf

rozpočet

Poznámka

3900- ostatní činnosti

1 350

Platy, pojistné

6310-

15

Služby peněžních ústavů

6320- pojištění

5

 

6409 - Ostatní činnosti

161

Zpracování dat, čl. příspěvek SPOV,

Školení, cestovné, služby

6330- převody

100

 

Celkem

1 631

 

financování

100

Splátka úvěru

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Miroslav Jiříček

 

 

 

 

Zveřejněno:

 

 

Schváleno: