Úřední deska

Pozvánka na ustavující veřejné zasedání

        

              P O Z V Á N K A

 

na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, které se bude konat dne 06.11.2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč.

 

 

1. Zahájení

2. Určení zapisovatele a věřovatelů zápisu

3. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva

4. Volba volební a mandátové komise

5  Zpráva volební a mandátové komise a ověření mandátů členů zastupitelstva

6. Schválení volebního řádu

7. Volba starosty, místostarosty a předsedů kontrolního a finančního výboru

8. Stanovení výše odměn členů zastupitelstva

9. Stanovení inventarizační komise

10. Organizační záležitosti

11. Stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva

12. Přijetí usnesení z ustavujícího jednání zastupitelstva

13. Závěr

 

 

 

                                                                                                             Jaroslav Moule

 

 

Vyvěšeno dne: 29.10.2014

Sejmuto:

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr - zveřejnění.doc 26.6 Kb