Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dražíč, které se bude konat dne 29.12. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražíč.

 

 

Veřejné zasedání se bude řídit tímto programen:

 

 1. Zahájení

   

 2. Informace p. starosty

  - Žádost o koupi pozemku – p. Velický

  - Schválení rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na r. 2013 a 2014

  - Rozpočtové opatření č. 4

  - Schválení výběrového řízení

  - Různé

 3. Usnesení

 4. Diskuse

 5. Závěr

 

 

 

 

 

 

Za obec Dražíč

starosta

Jaroslav Moule

 

 

 

 

V Dražíči dne 21.12.2011