Vesnický spolek

Babský maškarní rej

Ačkoli masopustní čas již v letošním roce pominul v Dražíči tomu bylo v sobotu 23. dubna 2022 zcela jinak.

Tradiční maškarní rej byl z obav dodržování protiepidemiologických opatření záměrně posunut, tak abychom si ples mohly bez obav vychutnat.

Tuto akci pravidelně organizuje Vesnický spolek ve spolupráci s obcí Dražíč.

Babský maškarní rej proběhl jako vždy v sále dražíčské hospody, poprvé od rekonstrukce sálu. Sál ve staronovém kabátu přivítal mnoho návštěvníků, kteří byli oděni do nápaditých masek. Sešlo se mnoho bytostí, postav i zvířátek z blízkého i širokého okolí Dražíče.

Nesměla chybět ani bohatá tombola, která byla během okamžiku zcela vyprodaná.

K tanci hrála legendární skupina Red Mouse, které se po nás také velmi stýskalo o čemž svědčila i živá zábava probíhající po celý večer až do brzkých ranních hodin.