Vesnický spolek

Zpívání Vánočních koled v Raděticích

V loňském roce Panenky slíbily, že se do Radětic vrátí a svému slibu také dostály.

Dne 25. 12. 2022 zazpívaly vánoční koledy se všude známým dudákem Františkem a jeho paní Danou Trávníčkovou. Kromě dud, harmoniky, rocaru, zvonků a hry na podkovu panenky nově nacvičily hru na starodávný český lidový rytmický hudební nástroj – Famfrnoch.

Jak se zpívání koled Panenkám vydařilo můžete shlédnout zde.

 

Zpívání Vánočních koled v Raděticích - kaplička a zasněžený stromSetkání občanů Radětic u kapličkyStarosta obce Radětic vítá občany na Vánočním setakýní u kapličkyDražíčské panenky zpívají koledy u kapličky v RaděticíchZpívání Vánočních koled v Raděticích - občané RaděticBetlém v kapličce v Raděticích na návsiDražíčské panenky u vánočního stromu v Raděticích